Tempererade transporter

På uppdrag av bl.a Lincargo, Svensk Cater och Kiruna bilfrakt transporterar vi dagligen livsmedel inom Norr- och Västerbotten. Att transportera temperaturkänsligt gods är uppdrag som ställer höga krav på oss som leverantör. Våra tempererade transporter sker i obrutna kylkedjor i fordon som är utrustade med säkerhetssystem för att övervaka att våra laster håller rätt temperatur.

Ett av Lindströms transports kyl- och frysekipange.
Stycke- och partigodsbil.

Stycke- och partigodstransporter

På uppdrag av BDX transporterar transporterar vi dagligen stycke- och  partigods mellan Luleå och Malmfälten för Hit & Dit. Ett spännande och utvecklande uppdrag som ställer krav på punktliga- och flexibla leveranslösningar till våra kunder.

Anläggningstransporter

På uppdrag av BDX bedriver vi anläggningstransporter. Ett  uppdrag med många utmaningar då transporterna varierar i allt från schaktmassor & snö till maskiner av olika slag. Under vinterhalvåret står anläggningsdelen även för plogning av diverse vägar inom Luleåområdet.

Grön Scania flakväxlare parkerad framför garage.