Fair Transport – Ett självklart ställningstagande

Den 16 september stod vi värd för en föreläsning och frågestund om Fair Transport. Det är en satsning som Sveriges Åkeriföretag gör för att uppmärksamma sunda transporter och ansvarsfulla åkerier. Vi är ett av dessa åkerier, som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Som delaktiga i Fair Transport-satsningen har vi skrivit under ett avtal om att hålla ett antal åtaganden vad gäller trafiksäkerhet, miljöhänsyn och ansvar kring det egna företagandet. ”Många åkerier arbetar aktivt med trafiksäkerhet och har en egen trafiksäkerhetspolicy. Lastbilsförarna tar ett stort ansvar på vägarna för att förebygga olyckor och öka säkerheten för andra trafikanter. Vi vill vara goda föredömen i trafiken”, lyder budskapet från Sveriges Åkerföretag. Fair Transport är en viktig del av organisationens arbete för en sund och lönsam utveckling av hela åkerinäringen – i vilken vi ingår.

Du kan läsa mer om Fair Transport här!