janeric-jonsson

En sifferguru med kontroll på verksamheten

Med erfarenheter från bankvärlden, redovisning & revision och konsultuppdrag på ett internationellt industriföretag i USA, är Janeric en nyckelperson som bidrar till en djupare analys av vår verksamhet och underlag till framtida utvecklingsmöjligheter.

Att arbeta som controller påminner väldigt mycket om tidigare uppdrag, däremot är sammanhanget och branschen helt nytt område, vilket Janeric beskriver som spännande och utvecklande.

”Det är helt fantastiskt och jag känner mig väldigt priviligierad över att jobba här. Man bryr sig om sin personal. Både ägare och ledningen vill att hela personalens livpussel ska fungera”

Janeric Jonsson