Lindströms Transport i Luleå AB ska aktivt verka för att bidra till ett hållbart samhälle ur ett miljömässigt, etiskt och socialt perspektiv.

Vi arbetar aktivt med följande punkter:
 • Vi anställer rätt person för jobbet oavsett kön, etniskt ursprung, religion etc.
 • Vi ska motarbeta alla former av korruption
 • Vi ska motarbeta utpressning samt mottagande och givande av mutor
 • Vi ska stödja och respektera mänskliga rättigheter
 • Vi ska ta avstånd ifrån alla former av tvångs- eller barnarbete
 • Vi har tagit ställning för Fair transport
 • Vi följer lagar och regler
 • Vi erbjuder friskvård och hälsokontroller för att alla ska må bra
 • Vi ska bidra till avskaffande av all typ av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
 
Vår verksamhet förutsätter transporter av olika slag. Vi arbetar målmedvetet för att minska vår egen och därmed även våra kunders miljöbelastning genom att:
 • Uppmuntra utveckling och spridning av miljömässig teknik. Detta gjorde bland annat att vi 2012 vann Stora åkeripriset för bästa innovation.
 • Utbilda medarbetare i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därmed stimuleras till aktiva miljöinsatser.
 • Utveckla innovativa transportlösningar med minimal miljöpåverkan.
 • Investera i fordon med bästa möjliga miljöklass
 • Majoriteten av våra fordon körs på miljöbränslen t.ex. HVO100 och biogas
 • Utbilda personalen i sparsam körning
 • Källsortera samtliga fraktioner inom verksamheten
 • Driva vår fastighet med miljömärkt el från vattenkraft
 • Sträva efter att hushålla med energitillgångar
 • Uppfylla alla tillämpliga miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet
 • Att låta miljön vara en naturlig del av verksamheten och i de beslut vi fattar

Vi ska göra vår policy för Hållbarhet och Miljö synlig bland våra medarbetare och känd bland våra kunder, leverantörer och andra intressenter.