Lindströms Transport i Luleå AB arbetar yrkesmässigt med vägtransporter och har därmed ett extra stort ansvar för trafiksäkerheten. Alla transportörer som är anlitade av Lindströms Transport i Luleå AB och alla chaufförer som är anställda i åkeriet skall genom sitt uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på våra vägar ökar. Genom att respektera gällande trafikregler och ta hänsyn till medtrafikanter bidrar vi till en säkrare arbetsmiljö och yttre miljö.

Lindströms Transport i Luleå AB skall därför verka för:
 • Att kontinuerligt upplysa chaufförer och övrig personal om vår trafiksäkerhetsinstruktion
 • Att trafiksäkerhetspolicyn skall förebygga stress, trötthet, tillbud och olyckor
 • Att chaufförer i alla sammanhang ska anpassa hastigheten efter rådande förhållanden
 • Att alltid använda bilbälte under färd
 • Att anpassa och respektera betydelsen av raster, pauser och kör- och vilotidsbestämmelserna
 • Att egenkontroll av fordon och utrustning och nödvändigt underhåll utförs regelbundet
 • Att laglig lastmängd och regelrätt lastsäkring tillämpas
 • Att alkohol eller annan i trafiksammanhang otillåten drog eller medicin inte nyttjas i tjänst
 • Att allvarliga tillbud och olyckor inrapporteras till arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket
 • Att inte ta uppdrag som innebär att man måste bryta mot policyn
 • Att varselväst finns tillgänglig i fordonet vid eventuellt fordonshaveri eller däckbyte