Fair Transport

Väljer du ett Fair Transport-företag köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Se filmen om Fair Transport

Porträttbild Andreas Lindström
lt grafik 1 02 Fair Transport

"Fair Transport är ett grundläggande åtagande för alla seriösa företag i branschen"

Varje transport utförd av oss resulterar i en Trevligare tillvaro för våra medarbetare, uppdragsgivare, slutkonsument och samhället.

Andreas Lindström VD

ÅKERIFÖRETAG SOM KÖR TRAFIKSÄKERT, TÄNKER KLIMATSMART OCH TAR SOCIALT ANSVAR

Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter

Fair Transport stärker seriösa åkerier och transportföretag i en hård konkurrens och gör det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör.

Fair Transport fungerar som ett skyltfönster för åkeriföretagens hållbarhetsarbete vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Inom dessa områden rapporteras hållbarhetsdata in, sammanställs och görs tillgängliga för omvärlden. Fair Transport är ett stöd för hållbara affärer eftersom både den som köper och säljer transporter kan följa en hållbar utveckling över tid.