Värderingar & drivkrafter

Med en tydlig vision arbetar vi dagligen för att vara en attraktiv arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör. Läs mer om våra drivkrafter och värderingar som leder oss in i framtiden.
Vår Vision är att

Vara den ledande arbetsplatsen i Norrbotten, där alla vill arbeta

För att klara framtidens utmaningar är vi i behov av människor med olika erfarenheter och bakgrund, som kompletterar varandra och tillsammans kan utveckla Lindströms Transport.

Som arbetsgivare vill vi vara en aktiv del i den anställdes livspussel och skapa goda förutsättningar för en hållbar tillvaro även utanför arbetet. Om våra medarbetare mår bra så mår företaget bra, kort och gott.

lindstroms transport icon 05 Värderingar & drivkrafter
lindstroms transport icon 06 Värderingar & drivkrafter
Vi arbetar för

En sund och hållbar transportnäring

Vi ska föregå som ett gott exempel och vara en ambassadör som inspirerar och driver utvecklingen mot en sund transportnäring.  Vi ska dagligen agera för att transportbranschen utvecklas till en sund och attraktiv bransch.

Vi Lovar att

Varje uppdrag som utförs av oss resulterar i en trevligare tillvaro

Transporter är en nödvändighet för att livet ska fungera. Som leverantör av transporttjänster vill vi understryka att varje uppdrag som utförs av oss resulterar i en trevligare tillvaro, för våra medarbetare, uppdragsgivare, slutkonsument och samhället.

lindstroms transport icon 07 Värderingar & drivkrafter
Vår gemensamma nämnare

Vi är trevliga

Lindströms Transport består av människor med olika bakgrunder, egenskaper och personligheter, som tillsammans skapar en oslagbar helhet. Våra olikheter till trots så kan vi samlas under en gemensam värdegrund som definierar vilka vi är tillsammans.

icon we want you Värderingar & drivkrafter

Transport är en lagsport

Vi letar alltid efter duktiga lagspelare som vill ansluta till vårt team. Hör gärna av dig till oss och berätta mer om dig själv, dina styrkor och tidigare erfarenheter.