Integritetspolicy

Lindströms Transport är mån om att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddslagen GDPR. Denna policy har för avsikt att visa hur vi hanterar personuppgifter på denna sajt.

Lindströms Transport i Luleå AB
Upplagsvägen 13, 972 54 Luleå
Organisationsnummer: 556297-2595

Insamlande av personuppgifter på denna sajt sker genom följande

Jobbansökan – Platsannonser

På sidan har vi olika formulär för till våra platsannonser. I dessa ansökningsformulär samlar vi in (utöver de fält ni fyller i) klockslag, datum samt Ip-adress. Informationen samlas i en databas för att vi ska kunna responera till dig som jobbsökande. På förfrågan kan vi ta bort information om dig som ansökt om en tjänst och skickat in personuppgifter via denna tjänst.

Analys – Spårningsverktyg

Vi använder oss av Google Analytics för att samla ihop information om hur våra besökare använder vår sida och våra tjänster. Google Analytics sparar en cookie på din dator och samlar in anonymiserad information hur du rör dig på sidan. Detta hjälper oss att analysera hur vår sida och våra webbtjänster används. Den samlade informationen ligger till grund för optimeringar av sajt och innehåll.

Vi använder oss även av Facebook Pixel, som sparar information om dig och dina surfvanor på vår hemsida. Den lagrade datan kopplas ihop med ditt Facebook-konto men tvättas innan vi ser den. Det innebär att vi inte har tillgång till exakt vad en enskild person har gjort på hemsidan, däremot har vi tillgång till hur olika segment har använt tjänsterna. Detta gör vi för att lättare kunna erbjuda våra tjänster till dem som besökt oss, samt för att hitta nya målgrupper med liknande rörelsemönster på internet.

Du har rätt att välja att vi inte sätter vissa cookies och du kan också ändra dina cookiepreferenser. Om du vill ändra inställningar för cookies, gå till supportsidan för din webbläsare/enhet. Tänk på att vissa av våra funktioner inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies, t.ex. cookies som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster.

Delande och vidarebefodran av personuppgifter

I vissa fall kan personuppgifter som lämnats via en jobbansökan att delas/vidarebefodras till eventuell rekryterare för den aktuella tjänsten. Vi kan också komma att dela personuppgifter med andra bolag inom vår bolagskoncernen, för att kunna fullgöra administrativa syften och för att kunna genomföra de behandlingar som beskrivs häri.

Personuppgifterna sparas

Personuppgifter som sparas i vår databas i och med en jobbansökan kommer att sparas så länge som rekryteringsprocessen pågår. Om man vill att ens personuppgifter ska tas bort innan dess skickas en förfrågan till oss, detta kommer även innebära att man inte längre betraktas som jobbsökande för den aktuella tjänsten.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, t.ex. genom att begära ett s.k. registerutdrag.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, t.ex. om de inte längre är nödvändiga för ändamålet de behandlas för eller om du anser att behandlingen är oförenlig med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Rätt att återkalla ditt samtycke – du kan närsomhelst återkalla ett samtycke och vi kommer då att sluta behandla personuppgifterna för det syftet.

Övrigt

Vi skyddar din information genom att kontinuerlig backup och användning av avancerade antivirusskydd. Sajten som bygger på WordPress använder bara säkra tillägg och uppdateras med jämna mellanrum för att säkerställa att eventuella säkerhetsbrister upptäcks och åtgärdas. Skulle sajten och vår databas utsättas för olaga intrång kommer samtliga berörda kontaktas via e-post.

Kontakt vid frågor

Har du frågor kan du kontakta oss via info@lindstromstrp.se eller Lindströms Transport i Luleå AB

Upplagsvägen 13, 972 54 Luleå. Du har även möjlighet att kontakta tillsynsmyndigheten (Datainspektionen: www.datainspektionen.se) vid frågor eller klagomål.