Verksamhetsområden

Vi utför dagligen godstransporter på väg i Norr- och Västerbotten. Här finner du mer information om våra verksamhetsområden och transportuppdrag.

Kyl, frys- & värmetransporter

På uppdrag av bl.a Tempcon, Kyl & Frysexpressen, Martin & Servera samt vårt egna dotterbolag Kiruna bilfrakt transporterar vi dagligen livsmedel inom Norr- och Västerbotten. Att transportera temperaturkänsligt gods ställer höga krav på oss som leverantör. Våra tempererade transporter sker i obrutna kylkedjor i fordon som är utrustade med säkerhetssystem för att övervaka att våra laster håller rätt temperatur.

Kontakta oss eller våra samarbetspartners om du har frågor angående livsmedelstransporter. 

Lastbil och släp för livsmedelstransport
Våra samarbetspartners
tempcon logo Verksamhetsområden

Stycke- och partigodstransporter

På uppdrag av BDX transporterar transporterar vi dagligen stycke- och partigods mellan Luleå och Malmfälten för Hit & Dit. Ett spännande och utvecklande uppdrag som ställer krav på punktliga- och flexibla leveranslösningar till våra kunder.

Kontakta oss eller våra samarbetspartner om du har frågor angående stycke- och partigodstransporter.

Lindstroms hit och dit Verksamhetsområden
Våra samarbetspartners
Logotyp Fair Transport

Vi jobbar för en sund och hållbar transportnäring.

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi sedan 2012 tagit ställning för Fair Transport. Varje transport utförd av oss resulterar i en Trevligare tillvaro för våra medarbetare, uppdragsgivare, slutkonsument och samhället.