Trygga

Vi är en trygg arbetsgivare som följer kollektivavtalet, som anställd ska du känna dig trygg med att vi hanterar allt på ett professionellt sätt. Som kund eller leverantör ska ni känna er trygga att jobba med oss, att vi står för det vi har kommit överens om. Vi är stolta över våra medarbetare, kunder och leverantörer.

Rena & Hela

Vi har företagshälsovård kopplat till oss samt möjlighet till träning för att våra medarbetare ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi har tvättrutiner såväl för fordon som arbetskläder, allt för att vi ska hålla bästa tänkbara hygien och renlighet i de transporter vi utför.

Engagerade

Vårt engagemang är väldigt högt, vi lämnar inget åt slumpen och strävar hela tiden mot att bli ett bättre företag och tillsammans med medarbetare, kunder och leverantörer ständigt utvecklas. Vi deltar gärna i olika forum där utveckling är i fokus både lokalt, företagsmässigt och även bland kunder och leverantörer.

Välutbildade

För oss är utbildning viktigt, inte bara de lagstadgade utbildningarna utan även interna utbildningar. Där kan vi sprida kunskap mellan varandra för att hela tiden lära oss och utvecklas. För att på bästa sätt introducera nya medarbetare har vi ett antal utbildade handledare som ser till att de nyanställda får den introduktion de behöver.

Laglydiga

För oss är det viktigt att göra rätt, följa de lagar och anvisningar vi omgärdas av. Det skapar en trygghet för våra medarbetare, kunder och leverantörer. Vi följer noggrant upp när nya regler och lagar träder i kraft och ser till att våra medarbetare har rätt tillstånd och behörigheter att utföra de tjänster de ska göra.

Innovativa

Vi strävar hela tiden mot nya spännande lösningar för att effektivisera och utveckla de transporter och kundupplägg vi har. Vi har bland annat vunnit pris för vår innovationsförmåga. Tillsammans kan vi utveckla smartare lösningar som förenklar vardagen både för medarbetare och kunder.

God kamratskap

Lindströms Transport värnar om sin personal och relationer till kunder och leverantörer, vi är ett medelstort familjeföretag med familjekänsla. Alla ska känna sig välkomna och betydelsefulla i vår omgivning, vår företagskultur genomsyras av god kamratskap och säger bestämt nej till all form av särbehandling och mobbing.

Ansvarsfulla

Vi tar ansvar, både när det går bra men även när det inte går som det var tänkt så tar vi vårt ansvar och reder ut situationen. Att följa de policys och rutiner vi har på företaget är en viktig del i att vara ansvarsfull. Vi har ett aktivt arbetsmiljöarbete där vi tar ansvar för att tillhandahålla bästa tänkbara förutsättningar. Vi tar ansvar för miljön genom att b.la. köra på HVO100, Biodiesel, våra lokaler är moderna med miljön i fokus. Miljötänket är en naturlig del av vårdag.