Anderas Lindström Och Anna Karlsson

Tillsammans med VildaKidz vill vi skapa ett snällare Norrbotten

VildaKidz är en ideell förening i Norrbotten, dit alla barn är välkomna. Föreningen drivs av Anna och Stefan Karlsson, med målet att skapa en meningsfull fritid för länets barn och ungdomar. Under 2018 planerar föreningen bland annat att genomföra en gala med fokus på godhet. Galan kommer att lyfta goda förebilder som inspirerar och uppmuntrar snällhet i syfte att utveckla Norrbotten.

Vi på Lindströms Transport vill på olika sätt bidra till ett öppet och inkluderande samhälle, där alla kan känna sig trygga och kunna utvecklas som människa. Därför känns det som en självklarhet att engagera sig i VildaKidz arbete för länets barn och ungdomar. Vi ville ta ett helhetsgrepp och skapa förutsättningar som gör att VildaKidz kan arbeta kontinuerligt över tid. Därför kommer vi månatligen bidra till VildaKidz verksamhet, för att dom på ett hållbart ska kunna hjälpa barn och ungdomar i Norrbotten.

Vildakidz utvecklar kommande generationer och länet på ett positivt sätt, deras arbete är enormt viktigt och därför vill vi uppmana våra branschkollegor, leverantörer och kunder att bidra till deras arbete.

Om du vill läsa mer om VildaKidz eller komma i kontakt med dem kan du besöka deras hemsida eller Facebook.