Satsning för minskad energianvändning

Som ett led i vårt hållbara företagande arbetar på olika sätt för att minska användningen av energi. Därför är vi nu med i nätverket #FörNyaNorrbotten. Nyligen var det upptaktsmöte i Luleå för alla de små och medelstora norrbottniska företag som ingår i nätverket. Vi är nu en del av det långsiktigt nationella projektet EEnet, vars syfte är att minska företags användning av energi.

Förutom att vi tar vårt ansvar och minskar den skadliga inverkan på miljön ser vi även hur våra medarbetare kan få en bättre arbetsmiljö och hur vi samtidigt kan minska onödiga kostnader.

Energikontor Norr är ansvarigt för genomförandet i Norrbotten. Projektet finansieras bland annat med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. I en första del av projektet ska det ske en kartläggning av företagens energiförbrukning. 

Läs mer om #FörNyaNorrbotten här!