Vi expanderar i Malmfälten

Vi har tagit över godsverksamheten från MGT i Gällivare AB. Affären innebär att vi snabbt kommer in på den heta marknad som Malmfälten just nu utgör. De kommande åren ska stora delar av både Malmberget och Kiruna flyttas på grund av den expanderande gruvbrytningen, vilket gör Malmfälten till ett intressant och viktigt område där vi gärna vill verka.

Verksamheten som numera kommer vara en del av Lindströms Transport  omfattar distribution av gods i Gällivareområdet, plus transporterna av gods mellan Luleå till Gällivare.  Vi kommer expandera med sex bilar och åtta medarbetare, vilket gör att vi numera är ungefär 60medarbetare totalt. Det är helt i linje med vår vision och våra tankar. Vi fortsätter expandera och vill fortsätta på vår fantastiska resa, som bara varit möjlig tack vare vår otroligt duktiga personal och bra samarbetspartners.